| marec 2023 |

Izvedba je zaradi zagotavljanja kakovosti prireditve omejena na 300 udeležencev.